MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1- TARAFLAR

 

1.1- SATICI

Unvanı

Aydın Yayıncılık ve Eğitim Hizmetleri İnş. Tic. San. A.Ş.

Adres

Haymana Yolu 5. km Karşıyaka Mahallesi 577. Sokak No:1 Gölbaşı/Ankara

Telefon

(312) 418 10 02

Fax

(312) 418 10 09

E-mail

info@aydinyayincilik.com.tr

 

1.2- ALICI

Adı-Soyadı

 

Adresi

 

Telefon

 

E-mail

 

 

MADDE 2- KONU

 

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'un 48. maddesine göre tanzim edilen işbu Mesafeli Satış Sözleşmesinin konusunu, "ALICI'nın SATICI'ya ait http://aydinyayincilik.com.tr/alan adlı internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile Mesafeli Satışlar Yönetmeliği gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması" oluşturmaktadır.

 

MADDE 3- SÖZLEŞME VE SATIM KONUSU ÜRÜN

 

Ürün Adı

*****

*****

*****

Ürün Miktarı

 

 

 

Birim Fiyatı

 

 

 

Toplam Tutarı

 

 

 

Kargo Ücreti

 

 

 

KDV Dahil Toplam Tutarı

 

Ödeme Şekli

Kredi Kartı

Banka Havale/Eft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teslimat Adresi/Telefonu

 

Teslim Edilecek Kişi

 

Fatura Adresi

 

Vergi Dairesi/Vergi No

 

Tarafımdan siparişi verilen ürün/lerin adı, miktarı, bedeli, baskı türü ve teslime ilişkin bilgileri yukarıda belirtildiği gibi olup, bu bilgiler tarafıma eksiksiz olarak verilmiş, ön bilgilendirme işlemlerinin tamamı yapılmış, sözleşmenin tüm hükümleri okunmuş, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında cayma hakkımın bulunduğu açıklanmış ve tüm sözleşme hükümleri ile satış işlemi ALICI sıfatıyla tarafımdan onaylanmıştır.

OKUDUM/ONAYLIYORUM

 

 

 

 

 

Teslimat, kargo firması aracılığı ile SATICI tarafından yukarıda belirtilen adrese yapılacaktır. Kargo Ücreti ALICI tarafından ödenecektir. Yukarıda gösterilen kargo ücreti, sipariş toplam tutarına eklenmektedir. Teslimat, anlaşmalı kargo firması aracılığı ile ALICI'nın yukarıda belirtilen adresinde yapılacaktır. Şu kadar ki, SATICI, satış anında yürüttüğü ve/veya http://aydinyayincilik.com.tr/ alan adlı internet sitesinde şartlarını ilan ettiği kampanyaların sonucuna bağlı olarak söz konusu kargo ücretinin tamamını ya da bir kısmını ALICI'ya yansıtmayabilir.

 

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

 

4.1-ALICI, SATICI 'ya ait http://aydinyayincilik.com.tr/  alan adlı internet sitesinde satışa arz edilen sözleşme konusu ürünün(lerin) http://aydinyayincilik.com.tr/ alan adlı internet sitesinde belirtilen ve yukarıda yer alan temel nitelikleri, satış fiyatı, fiyatların geçerlilik süresi ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri ve diğer bilgileri okuyup doğru ve eksiksiz şekilde bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satın almaya ilişkin gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

4.2-Sözleşme konusu ürün/ürünler, yasa ve yönetmeliklerle belirlenen siparişin SATICI'ya ulaşmasını takip eden, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak işbu 30 (otuz) günlük süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Şu kadar ki, ön sipariş ürününde(lerinde) işbu 30 günlük yasal süre ilgili ürüne ait satış sayfasında ilan edilen satış tarihinden itibaren başlayacak olup, işbu satış tarihinde tedarikçi firma kaynaklı gecikmeler yaşanabilir. İşbu halde SATICI ALICI'yı öncesinde bilgilendirecektir. Bu halde de ALICI siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresini bekleyerek siparişe konu ürün(lerin) teslim edilmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 ( on dört ) gün içinde kendisine defaten ödenir. E-kitap satışlarında ürün(ler) yasa ve yönetmeliklerle belirlenen siparişin SATICI'ya ulaşmasını takip eden yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile işbu 30 günlük süre içinde ALICI tarafından bildirilen e-mail adresine teslim edilir.

4.3-Mesafeli satış sözleşmesine konu ürün(ler), ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4-Mesafeli satış sözleşmesine konu ürünün(lerin) sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesi anına kadar tüm sorumluluk SATICI'ya aittir. ALICI, ürünü(leri) teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe(lerde) kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü(leri) kabul etmemekle ve kargo firması görevlisine tutanak tutturmakla sorumludur.

4.5-Mesafeli satış sözleşmesine konu ürünün(lerin) teslimatı için işbu mesafeli satış sözleşmesinin elektronik ortamda teyit edilmiş olması ve ürün(lerin) bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6-Mesafeli satış sözleşmesine konu ürüne(lere) ilişkin ödemenin ALICI tarafından kredi kartı ile yapılması durumunda, ALICI ile kredi kartı sahibinin ya da ürünün teslim edileceği kişinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak üzere türlü hukuki risk tamamen ALICI'ya aittir. ALICI, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde SATICI'dan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.7-ALICI tarafından, mesafeli satış sözleşmesine konu ürüne(lere) ilişkin ödemenin herhangi bir Banka'ya ait ATM cihazından ya da şubesinden "hesaba yatırma" şeklinde yapılması durumunda, ürün bedelinin işbu sözleşmede belirtilen şartlar çerçevesinde ALICI'ya iade edilmesinin gerektiği hallerde kullanılmak üzere kendisine ait bir banka hesabına ait IBAN numarasını doğru ve eksiksiz bir şekilde SATICI'nın info@aydinyayincilik.com.tr mail adresine göndermeyi ve SATICI tarafından IBAN numarasına iade yapılmasına muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt eder.

4.8-SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar ve/veya teknik sebepler vs. nedenler ile mesafeli satış sözleşmesine konu ürünü(leri) süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya 3 (üç) gün içinde bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, mesafeli satış sözleşmesine konu ürünün(lerin) varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 (on dört)gün içinde kendisine defaten ödenir.

4.9-ALICI, sözleşme kapsamındaki talep ve şikâyetlerini yukarıdaki SATICI adres, telefon, faks ve e-posta adreslerinden herhangi birisine iletebilir.

4.10-ALICI, e-kitap dahil satın aldığı ürün/ürünleri kullanabileceği elektronik ortam, araç, program, yazılım ve ekipmanların kendisi tarafından sağlanacağını ve kendi kusuru olsun veya olmasın oluşabilecek teknik eksiklik ve arızalardan SATICI'nın sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.11-ALICI tarafından satın alınan ürün/ürünlerin tamamı, bir kısmı ve/veya üründen elde edilen herhangi bir bilgi, yazılım veya hizmet değiştirilemez, kopyalanamaz, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, türev niteliğinde çalışmalara konu edilemez, aktarılamaz veya satılamaz. ALICI işbu sözleşme ile satın aldığı ürünü yasa dışı amaçlar için ve/veya bu yasaklanan şekillerde kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluk ALICI'ya ait olmakla beraber üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından SATICI'ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, SATICI'nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

4.12-ALICI ve SATICI işbu mesafeli satış sözleşmesinin başında bahsedilen yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.13-SATICI sipariş vermek için kullanılan http://aydinyayincilik.com.tr/ alan adlı internet sitesinin kullanılması nedeniyle, ücret tarifesi ile ilgili olarak ALICI'ya ilave bir maliyet yüklememektedir.

4.14-ALICI, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

4.15-ALICI, sipariş vermekle birlikte iş sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.

4.16-ALICI, aldığı ürünü iade etmek istemesi durumunda ne surette olursa olsun ürüne ve ambalajına zarar vermemeyi, iade anında fatura aslını ve irsaliyesini iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.

 

MADDE 5- ÜRÜN İADE VE CAYMA HAKKI

5.1-ALICI, ürünü teslim aldıktan sonraki on dört gün içinde, ambalajı açmamak, paket ve koruyucu unsurlara zarar vermemek kaydıyla herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildiriminin bu süre içinde SATICI'ya bildirilmesi yeterli olup, işbu sözleşmenin onaylanması ile birlikte ALICI'nın cayma hakkı ve sonuçları ile ilgili olarak bilgilendirildiği hususunda taraflar arasında mutabakata varılmıştır.

5.2-Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile SATICI'ya bildirilmesi yeterlidir.

5.3-Ürünün tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurlarının açılmış olması halinde kitaplar yönünden cayma hakkının kullanılamayacağı ALICI tarafından bilinmekte ve kabul edilmektedir.

5.4-ALICI'nın cayma hakkını kullanması halinde SATICI, cayma bildirimini içeren faturanın ürünle birlikte kendisine ulaşmasından itibaren en geç on gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ALICI'ya iade edecektir.

5.5-Üründe ve/veya ambalajında herhangi bir açılma, bozulma, kırılma, tahrip, yırtılma, kullanılma ve sair durumlar tespit edildiği hallerde ve ürünün ALICI'ya teslim edildiği andaki hali ile iade edilememesi durumunda ürün iade alınmayacak ve bedeli iade edilmeyecektir.

5.5-Cayma hakkı kullanılmak suretiyle ürünün iade edilmesi halinde, ürünün iadesine ilişkin nakliye ve kargo masrafları ALICI'ya ait olup, iadenin tam olarak gerçekleştirilmesini takiben 14 (ondört) gün içerisinde bedeli ALICI hesabına iade edilecektir.

 

MADDE 6- GİZLİLİK

ALICI tarafından iş bu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile SATICI'ya bildirdiği bilgiler, SATICI tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır. SATICI bu bilgileri sadece idari/yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde SATICI kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir. Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz, Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir. ALICI'ya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca SATICI tarafından standart ürün teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır.

 

MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ           

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Merkez Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

 

MADDE 8- TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ                     

6563 sayılı Kanun ile Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işbu sözleşmede yazılı olan veya sonradan tarafımdan bildirilecek olan elektronik iletişim adreslerime Ticari Elektronik İleti gönderilmesini;

 

Kabul Ediyorum

 

   

Kabul Etmiyorum

 

 

Yukarıdaki sözleşme hükümlerinin tamamı okunmuş ve her iki tarafça tüm hükümleri kabul edilmiştir. ..../.../...

 

SATICI

Aydın Yayıncılık ve Eğitim Hizmetleri İnş. Tic. San. A. Ş.

 

ALICI