Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi

 

 

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. Bu web Sitesini (Kısaca "Site" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu Sitede sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde Siteye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.
1.2. Bu Site' de sunulan Aydın Yayıncılık Eğitim Hizmetleri Adres: Haymana Yolu 5.Km Karşıyaka Mah. 577. Sokak No:1 Gölbaşı/ ANKARA Telefon:  0312 418 10 02 (bundan böyle kısaca "www.aydinyayincilik.com.tr” olarak anılacaktır.) tarafından sağlanmaktadır ve Site’nin yasal sahibi www.aydinyayincilik.com.tr  olup, Site üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi www.aydinyayincilik.com.tr  işletmesine aittir. 
1.3. İşbu kullanım koşullarını www.aydinyayincilik.com.tr  gerektiği zaman değiştirebilir ancak bu değişiklikler düzenli olarak Sitede yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.
1.4. Site hizmetlerinden yararlanan ve Siteye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, www.aydinyayincilik.com.tr  tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır. 
1.5. www.aydinyayincilik.com.tr  bu Sitede yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

2. TANIMLAR

2.1. SİTE: www.aydinyayincilik.com.tr  tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (online) ortamdan erişimi mümkün olan web Sitesidir. 
2.2. ÜYE:
 www.aydinyayincilik.com.tr dan ürün /mal/hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, www.aydinyayincilik.com.tr  Sitesine üyeliği kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. Bu sözleşmede kısaca "ÜYE" olarak anılacaklardır. 18 yaşından gün almış bireylerin gerçek kimlik bilgileri ile Site 'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. Üye olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisinin Site 'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak Üye olabilir ve kurumları adına işlem yapabilirler. "üye adı" üyeye özeldir ve aynı " Üye adı" iki farklı Üyeye verilmez.
2.3. KULLANICI: www.aydinyayincilik.com.tr ,web Sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir. 
2.4. ONAYLAMA İŞLEMİ: Üye tarafından, üyelik formunda
 www.aydinyayincilik.com.tr  Sitesinden mesaj göndermesi ile Kullanıcının üyeliğini aktif hale getirilebilmesi için yapılması gereken işlemdir. 
2.5. LİNK: Site üzerinden bir başka web Sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web Sitesinden Siteye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır. 
2.6. İÇERİK: Sitede ve/veya herhangi bir web Sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir. 
2.7. WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: Site vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle  www.aydinyayincilik.com.tr internet Sitesi arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir. 
2.8. KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, Site’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs. bilgilerdir.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. www.aydinyayincilik.com.tr  internet Sitesi, Site üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir. 
3.2.
 www.aydinyayincilik.com.tr  internet Sitesi, Site üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; www.aydinyayincilik.com.tr  adresinde satışa sunulan ürünlerin; Üye tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması halinde yani sözleşmenin satıcıya yüklediği; malın teslim edilmesi borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından www.aydinyayincilik.com.tr  adına ayıpsız olarak teslimidir. 
3.3.
 www.aydinyayincilik.com.tr , Site üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri Sitede yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir. 
3.4. Site bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların
 www.aydinyayincilik.com.tr tarafından belirlenecek ve Site'nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. www.aydinyayincilik.com.tr, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri Sitede yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

4. GENEL HÜKÜMLER 
4.1. SİTE üzerinden,
 www.aydinyayincilik.com.tr  kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web Sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler Kullanıcılara ve Üyelere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web Sitesini veya o Siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web Sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web Siteleri ve içerikleri hakkında www.aydinyayincilik.com.tr olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmaz ve bu Sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, Kullanıcıların Üyelerin kendi sorumluluğundadır. www.aydinyayincilik.com.tr bu tür link verilen web Sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, www.aydinyayincilik.com.tr tarafından uygun görülmeyen linklere erişimi her zaman kesebilir. 
4.2.
 www.aydinyayincilik.com.tr, Sitede mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, Site üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. SİTE muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler Siteye verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile Sitede yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Sitede yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.
4.3. Kullanıcı ve Üye, Sitedeki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, Truva atlarından, Dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda Site’nin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş - çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen Kullanıcının Üye'nin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı Kullanıcı ve Üye'nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan
 www.aydinyayincilik.com.tr sorumlu değildir. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı Kullanıcının ve Üye’nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan www.aydinyayincilik.com.tr sorumlu değildir. 
4.4. www.aydinyayincilik.com.tr, işbu Site ve Site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya vs. bilgiler ve Siteyi kullanma koşulları ile Sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, Siteyi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Sitede yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. Site’nin kullanımı ya da Siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Üye olan kişi haftalık bülten ve kampanya duyurularını e-mail ile almayı kabul eder.
 www.aydinyayincilik.com.tr, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
4.5. SİTE dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı www.aydinyayincilik.com.tr, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, www.aydinyayincilik.com.tr çalışanlarının ve yöneticilerinin, www.aydinyayincilik.com.tr yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır.www.aydinyayincilik.com.tr , üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir. 
4.6. Siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların ve Üyelerin, Site dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her Kullanıcı ve her Üye, www.aydinyayincilik.com.tr ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. Kullanıcı ve Üyelerin Site üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı www.aydinyayincilik.com.tr Firması’nın doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.
4.7. İşbu Site’nin sahibi
 www.aydinyayincilik.com.tr işletmesidir. Bu Sitede bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve Site’nin sunumu www.aydinyayincilik.com.tr işletmesinin izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu Sitedeki bilgilerin ya da Site sayfalarına ilişkin her tür veri tabanı, web Sitesi, software-code'ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile Site içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Kullanıcı ve Üye, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan SİTE yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla www.aydinyayincilik.com.tr ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Kullanıcı ve Üye, www.aydinyayincilik.com.tr hizmetlerini,www.aydinyayincilik.com.tr bilgilerini ve www.aydinyayincilik.com.tr işletmesine ait telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının www.aydinyayincilik.com.tr işletmesinin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için vewww.aydinyayincilik.com.tr işletmesinin yazılı izni ile mümkündür.
4.8.
 www.aydinyayincilik.com.tr, SİTE üzerinden Kullanıcılar ve Üyeler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. www.aydinyayincilik.com.tr aynı zamanda; Kullanıcı ve Üye’nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, Site’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs. bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. Kullanıcılara ve Üyelere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak www.aydinyayincilik.com.tr için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya www.aydinyayincilik.com.tr in işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da Kullanıcıların ve Üyelerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir. 

5. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI 
www.aydinyayincilik.com.tr, Siteye erişilmesi, Site’nin ya da Sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir.www.aydinyayincilik.com.tr, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu Siteye ya da link verilen diğer web Sitelerine erişilmesi ya da Site’nin kullanılması ilewww.aydinyayincilik.com.tr işletmesinin, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dâhil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

6. DEVİR 
www.aydinyayincilik.com.tr, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak Kullanıcı ve Üye bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

7. MÜCBİR SEBEPLER 
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda,
 www.aydinyayincilik.com.tr işbu Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesini geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, www.aydinyayincilik.com.tr açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için www.aydinyayincilik.com.tr işletmesinin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ 
İşbu "Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi" sebebiyle kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukukuna tabidir ve Aydın Yayıncılık Eğitim Hizmetleri işletmesinin bulunduğu ilde yer alan Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. www.aydinyayincilik.com.tr İşletmesi’nin, Kullanıcı ve Üye’nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

9. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL 
İşbu Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi,
 www.aydinyayincilik.com.tr tarafından Site içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar ve Üyeler, işbu sözleşme hükümlerini Siteyi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. www.aydinyayincilik.com.tr, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek Site üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.